profile-bg

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Polityka prywatności Wydarzenia louderfest.ppv-stream.pl/
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych
przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług LOUDER FEST poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Louder Art Monika Barańska z siedzibą w Dzierżoniowie, Os. Pogodne 9, NIP 8821991295 REGON
388127079
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie
danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący
sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np.
w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba
ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć
rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny
i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis PPV-STREAM.PL Strony te
mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji pod adresem kontakt@louderfest.pl

13. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Dz.U. 2018 poz. 1000U S T A W Az dnia 10maja 2018r.o ochronie danych osobowych